M.L. MICHAŁ LEHMANN

UL. OKRĘŻNA 5

64-212 SIEDLEC 

Tel: 504-106-264

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M. L. Michał Lehmann z siedzibą w Siedlcu (ul. Okrężna 5, 64-212 Siedlec). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania ciążących Administratorze danych obowiązków prawnych, udzielania odpowiedzi na reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia roszczeń przez okres, w którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości i innych uprawnień. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych i wniesienia skargi do PUODO.  Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia oraz innym firmom współpracującym.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.  

Ta witryna została zaprojektowana za pomocą kreatora .com. Stwórz swoją witrynę już dziś.Zacznij Teraz